Menü

Takvim

 

2015/2016 Akademik Yılı  .

TARİH SÜRECİN ADI AÇIKLAMA
14 Eylül 2015/ 02 Ekim 2015 2015/2016 Güz Dönemi Kayıtları Kayıt Adresi: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Kampüsü, Farabi Ofisi (2 adet fotoğraf ve 1 adet nüfus cüzdanı fotokopisi ile)
Daha sonra ilan edilecektir 2013/2014 Yılı Gelen Öğrencilere Yönelik Farabi Bilgilendirme Toplantısı Yer: Kongre Kültür Merkezi Mavi Salon
Saat:13:30-16:00
 
09 Ekim 2015 Ekle Sil Formu için son gün Öğrenciler kurumlarının bilgisi dahilinde ekle/sil formunu 3 adet hazırlayarak ofisimize postalanması için teslim edebilirler.
Daha sonra ilan edilecektir 2015/2016Yılı Gelen Öğrencilere Samsun Gezisi Yer: Daha sonra ilan edilecektir
05 Şubat 2016 Güz dönemi öğrencilerinin belgelerinin kurumlarına postalanması (bahar döneminde devam edenlerin sadece transkriptleri gönderilir) Katılım Belgesi ve Transkript
 
08 Şubat 2016 / 22 Şubat 2016
2015/2016 Bahar Dönemi Kayıtları Kayıt Adresi: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Kampüsü, Farabi Ofisi
 
26 Şubat 2016
 
Ekle Sil Formu için son gün
Öğrenciler kurumlarının bilgisi dahilinde ekle/sil formunu 3 adet hazırlayarak ofisimize postalanması için teslim edebilirler.
 
27 Haziran 2016
Güz+ Bahar Dönemi öğrencilerinin belgelerinin kurumlarına postalanması Katılım Belgesi ve Transkript